ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
164
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8พระครูพิทักษ์ธรรมากร
เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต 1 เจ้าอาวาสวัดบ้านแจ่ม หมู่ที่ 3พระครูจันทประชามานิตย์
เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดสะแล่ง หมู่ที่ 18พระครูวีรสิกขการ
เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต 3 เจ้าอาวาสวัดริมร่อง หมู่ที่ 8
เจ้าอาวาสวัดมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1พระสมาน รตฺนโชโต
เจ้าอาวาสวัดสุทธิมังคลาราม หมู่ที่ 2พระครูปิยสีลานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดสันคะยอม หมู่ที่ 4พระมหาเจตณรงค์ ขนฺติธโร
เจ้าอาวาสวัดเหมืองกวัก หมู่ที่ 5พระสุพจน์ จนฺทธมฺโธ
เจ้าอาวาสวัดฮ่องกอม่วง หมู่ที่ 6พระแสวง ธมฺมะเตโช
เจ้าสำนักสงฆ์วัดโบสถ์ชัยมงคล หมู่ที่ 6พระอธิการกำพล มหาปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 7พระครูจำเริญ จิตฺตวุฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดกิ่วมื่น หมู่ที่ 8พระครูสุภัทรสารโกวิท
เจ้าอาวาสวัดป่าเป้า หมู่ที่ 9พระจรัล อภินนฺโท
เจ้าอาวาสวัดหนองหอย หมู่ที่ 10พระอธิการประดิษฐ์ อาภาธโร
เจ้าอาวาสวัดศรีดอนตัน หมู่ที่ 11พระอธิการทองใบ วิสุทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดดอยน้อย หมู่ที่ 12พระพีระวัฒน์ ปภาโส
เจ้าสำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) หมู่ที่ 12พระอธิการจำรอง จนฺทอริโย
เจ้าอาวาสวัดปูเลย หมู่ที่ 13พระครูสังฆรักษ์สุธีรวงศ์ วิสุทิรํสี
เจ้าสำนักสงฆ์ป่าคะยอมใต้ หมู่ที่13พระครูสุขุมรัชตบรรพต
เจ้าอาวาสวัดดอยขุมเงิน หมู่ที่ 14พระอธิการอินสอน อธิปัญโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าเหมือด หมู่ที่ 15พระมหาสุวรรณ อธิปัญโญ
เจ้าอาวาสวัดกู่คำเหนือ หมู่ที่ 16พระครูปลัดทรงเดช ธมฺมทินฺโน
เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 17พระภีร คมฺภีรธมฺโม
เจ้าสำนักสงฆ์กู่สันป่าตาล หมู่ที่ 19