ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8นายอุดม ปิงคะยอม
ประธาน อสม.ระดับตำบล หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวักนางศรีเพ็ญ ขันพนัส
ประธาน อสม. หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้นายจำนง อรินแจ้
ประธาน อสม. หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่งนายสมชาย ดวงเกิด
ประธาน อสม. หมู่ที่ 3 บ้านแจ่มนายลิชัญ สมลิคุณ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอมนางแสงจันทร์ มณีขัติย์
ประธาน อสม. หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วงนายวิชาติ สมลิคุณ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียงนายสมศักดิ์ ชัยพนัส
ประธาน อสม. หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่นนางพรประภา ใจข้อ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้านายทรงพร อุปธรรม
ประธาน อสม. หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยนางอนงค์นาค มณีขัติย์
ประธาน อสม. หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตันนายจรูญ อาก๊ะ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 12 บ้านเหล่านางกุลนาถ คำเหล็ก
ประธาน อสม. หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลยนางมาลัย อินต๊ะเหล็ก
ประธาน อสม. หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึงนายอุดม คำฟู
ประธาน อสม. หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียงนางนิภา ธิใจเงิน
ประธาน อสม. หมู่ที่ 16 บ้านคอกวัวนางสุขแก้ว ขันพนัส
ประธาน อสม. หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้งนางเกสร สุธรรมแจ่ม
ประธาน อสม. หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหินนายบุญศรี ผัดเป้า
ประธาน อสม. หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวักนางนวลสวาท ผัดเป้า
ประธาน อสม. หมู่ที่ 20 บ้านยี่ข้อนายทรงกรด วงค์สถาน
ประธาน อสม. หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง
0819808109