ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8นางอัมรา ไชยวรรณ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้งนางอนัญญา ติ๊บเหล็ก
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้นางดวงดี กันทาแจ่ม
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่งนางพรณิชา ลังกาพยอม
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแจ่มนางพวงพร หน่อพยอม
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอมนางเตือนใจ ญะเมืองมอญ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวักนางบุญเย็น สุยะเหล็ก
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วงนางอนงค์ พรมพนัส
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียงนางวัชรี คำแดง
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่นนางสร้อยศิลป์ ทาสีคำ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้านางจันทนา ยะคำแจ้
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยนางสุทัศน์ จันตัน
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตันนางยุพิน วงษ์ษาแจ่ม
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเหล่านางสาวฆณีกร พรมสนธิ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลยนางระเบียบ ศรีไม้
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึงนางภัทราภรณ์ พยาเทพ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียงนางสาคร มโนคำ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านคอกวัวนางจันศรี ศรีวิชัย
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหินนางบุญศรี ผัดเป้า
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวักนางปิณฑิรา แก้วณะศรี
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านยี่ข้อนางพัณณิตา วงค์สุริยะ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง