ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,022
เดือนที่แล้ว
5,678
ปีนี้
50,429
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
95,024
ไอพี ของคุณ
3.89.204.127นายอินสอน มีแจ้
กำนันตำบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียง
081-3877884นายเกษม ปาระมีเเจ้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้
062-2762329นายพรมมิทร์ บัวศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่ง
086-9185957นายพิภพ เตโช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแจ่ม
081-2872310นายลิชัญ สมลิคุณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอม
085-6225292นางอำพรรณ ปินชัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก
088-2887687นายประมวล ตันตาเมธากูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง
088-4346566นายพายัพ ชัยพนัส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่น
089-5241367นายสาคร ศรีนวล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า
081-7830313นายสุนทร เสนางาม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย
086-4320344นายพรภิรมณ์ ทำสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
083-3248749นายประพาส บำรุงแจ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า
088-4007860นายชัยวุฒิ คำเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
081-9505909นางสุมาลี ศรีสาพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง
064-6879782นายครรชิต พยาเทพ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียง
081-7966100นายทรงศักดิ์ ธิมายอม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านคอกวัว
086-1808155นายเสรี ไชยวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้ง
089-5607021นายสมบูรณ์ จันต๊ะเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน
095-6879385นายไพฑูรย์ อุตตระพยอม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก
087-1720434นายณัฐพล ไชยสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านยี่ข้อ
086-4186132นายทรงกรด วงค์สถาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง