ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,022
เดือนที่แล้ว
5,678
ปีนี้
50,429
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
95,024
ไอพี ของคุณ
3.89.204.127
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล14 พ.ค. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง14 พ.ค. 2564
3แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้14 พ.ค. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ14 พ.ค. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256310 ก.ค. 2563
6แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256310 ก.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี10 ก.ค. 2563
8ประกาศเจตนารมณ์10 ก.ค. 2563
9ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 ฉบับที่3 ฉบับที่4 ฉบับที่5 และฉบับที่6)10 ก.ค. 2563
10ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่11) พ.ศ.256210 ก.ค. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล10 ก.ค. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง10 ก.ค. 2563
13รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล10 ก.ค. 2563

1