ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,022
เดือนที่แล้ว
5,678
ปีนี้
50,429
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
95,024
ไอพี ของคุณ
3.89.204.127
ลำดับรายการวันที่
1แบบคำขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง12 มี.ค. 2564
2แบบคำร้องทั่วไป13 ก.ค. 2563
3แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร12 พ.ค. 2563
4ระเบียบการขอใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้16 พ.ย. 2561
5ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม21 มิ.ย. 2561
6แบบขอใช้ห้องประชุม21 มิ.ย. 2561
7แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ21 มิ.ย. 2561
8แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ21 มิ.ย. 2561
9แบบคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ21 มิ.ย. 2561
10แบบ ทป.๑21 มิ.ย. 2561
11แบบรับรองสถานะของครัวเรือน21 มิ.ย. 2561
12แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 21 มิ.ย. 2561
13ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์21 มิ.ย. 2561
14หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสภานะเจ้าบ้าน21 มิ.ย. 2561
15หนังสือมอบหมายให้แจ้งแทนตามมาตรา 18,21,30,32,34,41,4221 มิ.ย. 2561
16หนังสือให้ย้ายเข้าปลายทาง21 มิ.ย. 2561

1