ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,022
เดือนที่แล้ว
5,678
ปีนี้
50,429
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
95,024
ไอพี ของคุณ
3.89.204.127
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 มิ.ย. 2563
2คู่มือการจัดทำงบประมาณ4 มิ.ย. 2563
3คู่มือการใช้งานรบบเบิกจ่ายตรง สปสช.4 มิ.ย. 2563
4คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.25394 มิ.ย. 2563
5คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25604 มิ.ย. 2563
6คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ4 มิ.ย. 2563
7คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ4 มิ.ย. 2563
8คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร4 มิ.ย. 2563

1