ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8
ลำดับรายการวันที่
1ปลัด-รองปลัด15 ก.ค. 2563
2สำนักปลัด15 ก.ค. 2563
3กองสาธารณสุขและแวดล้อม15 ก.ค. 2563
4กองสวัดิการสังคม15 ก.ค. 2563
5กองวิชาการและแผนงาน15 ก.ค. 2563
6กองช่าง15 ก.ค. 2563
7กองคลัง15 ก.ค. 2563
8กองการศึกษา15 ก.ค. 2563
9ประกาศ ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น15 ก.ค. 2563
10พจนานุกรมสมรรถนะที่จำเป็น15 ก.ค. 2563
11การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่23 พ.ค. 2561
12การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล23 พ.ค. 2561
13คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคล23 พ.ค. 2561
14คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.23 พ.ค. 2561
15คู่มือด้านการสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น23 พ.ค. 2561
16แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเลือกตั้งของ อปท.23 พ.ค. 2561
17พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.250823 พ.ค. 2561
18พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.251023 พ.ค. 2561
19พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.247523 พ.ค. 2561
20แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์23 พ.ค. 2561

12  >> >|