ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,022
เดือนที่แล้ว
5,678
ปีนี้
50,429
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
95,024
ไอพี ของคุณ
3.89.204.127
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้13 พ.ค. 2564
2โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่เทศบาลสั่งให้ปฏิบัติราชการ13 ก.ค. 2563
3รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่เทศบาลสั่งให้ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 256213 ก.ค. 2563
4ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ ทต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน พ.ศ.25591 ม.ค. 2559
5มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน9 พ.ย. 2558
6ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ ทต.มะเขือแจ้ จ.ลำพูน พ.ศ.25591 ต.ค. 2558
7ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ ทต.มะเขือแจ้ จ.ลำพูน พ.ศ.25591 ต.ค. 2558
8ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาของ ทต.มะเขือแจ้ จ.ลำพูน พ.ศ.25591 ต.ค. 2558
9ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ ทต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน พ.ศ.25591 ต.ค. 2558

1