ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
161
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25639 ก.ค. 2564
2ประกาศสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25639 ก.ค. 2564
3ประกาศสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25639 ก.ค. 2564
4ประกาศสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25639 ก.ค. 2564
5ประกาศสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25639 ก.ค. 2564
6ประกาศสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25639 ก.ค. 2564
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 256317 มิ.ย. 2564
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 21 กันยายน 256317 มิ.ย. 2564
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 29 กันยายน 256317 มิ.ย. 2564
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 256317 มิ.ย. 2564
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 256317 มิ.ย. 2564
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 24 สิงหาคม 256317 มิ.ย. 2564
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 30 สิงหาคม 256317 มิ.ย. 2564
14รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 256317 มิ.ย. 2564
15ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้17 มิ.ย. 2564
16ประกาศสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มต้นการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกปี พ.ศ.256417 มิ.ย. 2564
17เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256317 มิ.ย. 2564
18เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256317 มิ.ย. 2564
19 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี 256317 มิ.ย. 2564
20เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256317 มิ.ย. 2564

12345  >> >|