ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8
ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256417 ธ.ค. 2564
2ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 256429 ต.ค. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2563 -มิถุนายน 2564)12 ก.ค. 2564
4ตารางเงินสะสม (รายเดือน) ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ไตรมาสที่125 พ.ค. 2564
5รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)26 เม.ย. 2564
6รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256318 ม.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงาน แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม - กันยายน 2563 )6 พ.ย. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256315 ต.ค. 2563
9การเปิดเผยรายงานการเงิน พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ1 ก.ย. 2563
10รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม-มิถุนายน 2563)21 ก.ค. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)20 เม.ย. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)30 ม.ค. 2563
13ปรกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอืนๆ ประจำปีงบประมาณ 256214 พ.ย. 2562
14ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รางานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 (เดือนตุลาคม-กันยายน 2562)14 พ.ย. 2562
15ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)17 เม.ย. 2562
16รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆทประจำปีงบประมาณ 256122 ต.ค. 2561
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561)18 ก.ค. 2561
18รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)4 เม.ย. 2561
19งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)22 ม.ค. 2561
20ตารางเงินสะสม (รายเดือน) ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 122 ม.ค. 2561

12  >> >|