ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,022
เดือนที่แล้ว
5,678
ปีนี้
50,429
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
95,024
ไอพี ของคุณ
3.89.204.127
ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลการให้บริการประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255813 พ.ค. 2564
2แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564-256616 ต.ค. 2563
3ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5 ต.ค. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25628 ก.ค. 2563
5ข้อมูลการให้บริการประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255819 มิ.ย. 2563
6ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)26 เม.ย. 2561
7ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560-2562)31 ต.ค. 2560
8ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)10 ต.ค. 2558

1