ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
163
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 256420 ต.ค. 2564
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)18 ต.ค. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ครั้งที่4 พ.ศ. 256415 มิ.ย. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.256315 ก.ค. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.25632 มิ.ย. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.256329 เม.ย. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน   เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.256329 เม.ย. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256327 มี.ค. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ในรอบปีงบประมาณ 256227 มี.ค. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้27 มี.ค. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256223 ต.ค. 2562
12ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.256222 ต.ค. 2562
13ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.256222 ต.ค. 2562
14ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.256223 ส.ค. 2562
15ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 14 มิ.ย. 2562
16ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ แก้ไข ครั้งที่1/256128 พ.ย. 2561
17ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)10 ต.ค. 2561
18การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)รอบสอง1 ต.ค. 2561
19รายงาน การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561)รอบแรก2 เม.ย. 2561
20ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2-256130 มี.ค. 2561

12  >> >|