ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาล เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256418 ก.ย. 2563
2เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 29 ม.ค. 2563
3เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 29 ม.ค. 2563
4เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562 29 ม.ค. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256214 พ.ค. 2562
6เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25611 พ.ย. 2561
7ข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256115 ก.ย. 2560
8ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256115 ก.ย. 2560
9ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25608 ก.ย. 2559
10คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25585 ต.ค. 2558
11เทศบัญญัติ ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25585 ต.ค. 2558
12เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (1)5 ต.ค. 2558
13เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (2)5 ต.ค. 2558
14เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย5 ต.ค. 2558
15เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25585 ต.ค. 2558
16ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมารแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255824 ก.ย. 2558

1