ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
160
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8                               เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 203 หมู่ที่ 20 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
                               หมายเลขโทรศัพท์    สำนักงาน  053-528200, 053-528012, 053-528320
                                                        งานทะเบียนฯ           053-528140
                                                  แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย    053-528322
                                                         โทรสาร                053-528022
                               เว็บไซต์ : www.makhueajae.go.th
                               Facebook/Page Facebook: เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
                               อีเมล์ : makhueajae@gmail.com
                                                                       
คณะผู้บริหาร
 นายกเทศมนตรี 101
 รองนายกเทศมนตรี     102
 รองนายกเทศมนตรี   
 103
 เลาขานุการนายกเทศมนตรี  106
 ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 ประธานสภา  109
 ห้องกิจการสภา  110
 หัวหน้าส่วนราชการ 
 ปลัดเทศบาล  201
 รองปลัดเทศบาล   
 202
 รองปลัดเทศบาล  203

 
สำนักปลัดเทศบาล
 
  กองคลัง
 งานธุรการ  204
 งานการเงินและบัญชี  304
 งานธุรการ  206  งานพัสดุ  306
 งานธุรการ  207  งานพัสดุ  305
 งานธุรการ  111  งานพัสดุ  307
 งานการเจ้าหน้าที่  205
 งานพัสดุ  300
 งานทะเบียนและบัตร  212
 งานพัฒนารายได้  302
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 208
 งานแผนที่ภาษี
 308

กองช่าง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานช่างโยธา
 403
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  601
งานธุรการ
 404
งานธุรการ
 603
งานไฟฟ้า
 407
งานธุรการ
 604


กู้ชีพกู้ภัย
 805

กองสวัสดิการสังคม


กองการศึกษา

งานพัฒนาชุมชน
 807
งานการศึกษา
 505
งานเกษตรฯ
 808
งานการศึกษา  506

กองวิชาการและแผนงาน

งานประชาสัมพันธ์
 0
งานประชาสัมพันธ์
 107
งานนิติการ
 802
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 803
แผนที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้