ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
160
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8


14 ม.ค.65 (เวลา 08.30 น.) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้ดำเนินการตรวจ ATK ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนปฏบัติหน้าที่ ครั้งที่ 2 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายห
13 ม.ค.65 (เวลา 08.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนายมานพ ทาสีคำ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายกำพล ติ๊บเหล็ก เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้า
12 ม.ค.65 (เวลา 10.00 น.) คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยม มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กักตัว เฝ้าระวังโรค COVID-19 โดยให้ความรู้
12 ม.ค.65 (เวลา 10.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ ตรวจสอบการขุดลอกลำเหมืองใกล้คันคลองพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่น
12 ม.ค.65 (เวลา 10.40 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการถมไหล่ทาง ขยายถนนหน้าโรงเรียนวัดบ้านแจ่ม หมู่ที่ 3 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาให้กับประชาชน
12 ม.ค.65 (เวลา 13.00 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจดูการผสมยางพรีมิกซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมถนนต่อไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนธันวาคม 2564) 
-:- ผลการดำเนินการจัดชื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ยกเลิกการจัดชื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 3 ตัน ด้วยวิธีคัดเลือก 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อถุงพลาสติกสีดำ ตามโครงการรักษาความสะอาด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 22,025.31 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
-:- สรุปรายละเอียดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 63 - กันยายน 64) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ราคากลางครุภัณฑ์ที่จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 
-:-  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันคะยอม-อ่างแม่ตีบ หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่12 บ้านร้องบ้านเหล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 20 จำนวน 2 ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.3011 สายบ้านสันคะยอม  ถึง บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 โดยวิธีการคัดเลือก 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.3011 สายบ้านสันคะยอม ถึง บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสริมคอนกรีตเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อไมค์ประชุมไร้สายพร้อมเครื่องจูนสัญญาณ (ห้องประชุมสภาเทศบาล) จำนวน 1 ชุด  (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ตามโครงการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเดือนมกราคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขอแจ้ เรื่องประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์
อ่างเก็บน้ำแม่ตีบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สิ่งประดิษฐ์จากไม้สัก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไวน์องุ่น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลำไยอบแห้งสีทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 กิจกรรมกลางแจ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 กิจกรรมในร่มกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน   จังหวัดลำพูน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    ศูนย์ดำรงธรรม   สำรวจความคิดเห็น   ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ   คู่มือประชาชน   ข่าวสารอาเซียน   ตรวจเช็คอีเมล